top of page

НОЩНО ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

Актуализирано: 1.09.2022 г.


1. Въведение

Възстановяването през нощта от тренировки и стресвлияе на поведението, оптималното функциониране през деня, производителността, концентрацията, благосъстоянието и здравето. Хората обикновено съчетават много дейности през деня- тренировка с работа, семейство и други ангажименти и не винаги могат да си набавят достатъчно време и средства за възстановяване.В живота постоянно се редуват умора и възстановяване.


Стресът е неизбежна и съществена част от живота и еволюцията на индивидите. За да се разбере какво означава стрес от научна гледна точка, са необходими по-конкретни термини. Терминът „стресор“ се отнася до стресови събития или обстоятелства, които могат да бъдат реални или въображаеми заплахи за равновесието и благосъстоянието на индивида. Терминът „реакция на стрес“ се отнася до физиологични промени, като ускорен сърдечен ритъм или честота на дишане, предизвикани от хормонална и нервна реакция в отговор на стресори. Този отговор, често наричан реакция "бий се или бягай", е полезен във времена на физическа опасност и без него няма как да се получи адаптация на ново функционално ниво. Независимо от източника си, тялото реагира на всички стресове по един и същ начин, което може да доведе до продължителна реакция на стрес. Общото количество стрес и недостатъчното време за почивка и неадекватни средства за възстановяване могат да намалят готовността и способностите на даден човек да се представи на върхово ниво, както и да увеличи риска от нараняване или контузия.


В допълнение, хроничният стрес е свързан с различни здравословни проблеми, като сърдечни проблеми, високо кръвно налягане, диабет, тревожност и безсъние.Стресът може да повлияе директно на здравето, чрез неблагоприятни физиологични промени и косвено, чрез въздействието му върху поведението. При стрес е по-малко вероятно да се храним здравословно, да спортуваме редовно или да спим достатъчно.


Ето защо е важно да осигурим достатъчно време за възстановяване, както ежедневно, така и в дългосрочен план. Възстановяването се разглежда като многостранен възстановителен процес спрямо времето. Когато „стресорът“ вече не присъства, реакцията на стрес отшумява и нормалното състояние се възвръща. С други думи, системата "почини и осъзнай " взема връх над системата "бий се или бягай".Стресорът трябва да бъде достатъчн нито много слаб, нито много силен, за да може организмът да се приспособи към ново функционално състояние.

Тази статия описва функцията Нощно Презареждане / Nightly Recharge /, която оценява възстановяването въз основа на автоматично измерване за една нощ. Тя съчетава информация за състоянието на автономната нервна система (ANS) и нощния сън. Въз основа на тези измервания се дават съвети за упражнения, сън и регулиране на енергийните нива. Статията е насочена към всички хора, които искат да правят оптимални избори ежедневно, за да постигнат своите цели при тренировка и в живота като цяло, и да поддържат цялостното добро здраве.


2. Произход

Ролите на ANS / автономната нервна система / и сънят при стрес и възстановяването са широко проучени в много дисциплини. Измерването на интервалите на ритъма на сърцето осигурява ценна информация за функционирането на ANS и съня.


2.1 Автономна нервна система

Състоянието на ANS отразява процеса на възстановяване на организма. Психически стрес, както и напрежение, предизвикано от тренировки, влияят върху функционирането на ANS.

ANS контролира жизнените функции, като сърдечната честота, притока на кръв, и храносмилането, извън нашия съзнателен контрол. Състои се от две направления: симпатиковата нервна система (SNS) и парасимпатиковата нервна система (PNS ). И двете направления играят решаваща роля за регулирането на телесните функции за да отговорят на външни и вътрешни изисквания. SNS се нарича система " бий се или бягай ", тъй като улеснява поведенческото активиране в отговор на стресови фактори. Активирането на SNS води например до увеличаване на сърдечната честота. Активирането на PNS системата"почини и осъзнай" запазва енергия. Тя улеснява хомеостазата на тялото. Активирането на PNS е високо по време на почивка и сън, което води до, например, намаляване на сърдечната честота.


Има достатъчно данни, че психическия стрес или силни аеробни тренировки предизвикват изместване на баланса на ANS към повишена активиране на SNS и намалява активирането на PNS. В случай, че има достатъчно време за възстановяване след стресиращо събитие, обратните промени се случват и балансът на ANS се връща към обичайното си ниво. В случай, че много стресиращи събития се случват често с непълно възстановяване, което често е в случая с натоварване на работното място или претоварване с тренировки, балансът на ANS може да остане нарушен за по-дълъг период от време. Времето на процеса на възстановяване е индивидуално. Не е установено точно какъв период от време трябва да мине за да се достиганат значими промени във функцията на ANS.


2.2 Нощен сън

Сънят е неразделна част от оптималното възстановяване от тренировки и ежедневни задачи. Възстановителните свойства на съня зависят от размера и качеството на съня. Препоръките за сън са различни за различните възрастови групи. Средно, възрастните се нуждаят от 7 до 9 часа сън за оптимално дневна производителност и жизненост.12 Въпреки това, нуждите от сън варират между различните индивиди, както и между дните за същото лице.

Няма единен критерий, който да показва качеството на съня. Качеството на съня може, обаче, да се определи като комбинация от няколко параметъра, отразяващи различни аспекти на съня. Един аспект на качеството на съня е непрекъснатостта (или фрагментация). Това се отнася до тези параметри на съня, които показват количество и брой събуждания през нощта. Друг аспект на качеството на съня е структурата на съня.


Сънят се състои от два основни типа: REM сън (бързо движение на очите) и не-REM сън.

Не-REM сън може да бъде допълнително разделен на три етапа, които се различават по отношение на това колко дълбок е сънят. Най-дълбокият стадий на не-РЕМ сън, често наричан дълбок сън, се счита за етап на съня, по време на който тялото активно се възстановява и се извършва секрецията на хормон на разстежа.Дълбокият сън също има свойства, които поддържат имунната система и засягат възприемането. Прието е, че дълбокият не-REM сън възстановява тялото, а REM съня се счита за възстановяване на ума. Доказано е, че улеснява паметта и научаването на нови неща. Така, че и не-REM и REM сън са важни за това колко добре можем да научим нови неща и как ги запомняме.


Недостатъчният сън е свързан с повишен риск от смъртност и с проблеми и заболявания, свързани с дихателната, сърдечно-съдовата и метаболитни системи, както и с психическото здраве. Въпреки, че сънят се счита от решаващо значение за оптималната адаптация при тренировки, производителност, предотвратяване на наранявания и цялостното здраве, много спортисти не успяват да постигнат препоръчителната доза сън по време на тренировки или състезателни периоди. Има неопровержими доказателства, че по-дългото и по-добро качество на съня е свързано с по-добри спортни постижения и успех.


2.3 HRV като оценка на възстановяването


Измерване на сърдечната променлива честота (HRV) се счита за надеждно средство за индиректна оценка на контрола на АNS на сърцето. Това също така предоставя инструмент за измерване на съня и определяне на стадиите на съня в реалния живот. HRV се отнася до вариация във времето между последователните удари на сърцето. Измерването на HRV изисква точно откриване на свиването на сърцето и обикновено се оценява на базата на електрокардиограма. Последните технологични постижения обаче дават възможност да се премери ритъма на интервалите в покой достатъчно точно с оптични сензори на китката и пръстите.

Тъй като тази технология разпознава импулси на налягането, които преминават през кръвоносните съдове, терминът пулсова променливост често се използва вместо HRV. В тази бяла книга използваме термина променивост на сърдечната честота.

Изследвания на АNS оценяват стреса и възстановяването при работещо население или спортисти, имат измерена сърдечна честота и HRV в покой, по време на ортостатичен тест, по време или след тренировка, по време или след работно време и по време на сън.


Въпреки, че сънят се счита от решаващо значение за оптималната адаптация при тренировки, производителност, предотвратяване на наранявания и цялостното здраве, много спортисти не успяват да постигнат препоръчителната доза сън по време на тренировки или състезателни периоди. Има неопровержими доказателства, че по-дългото и по-добро качество на съня е свързано с по-добри спортни постижения и успех.


2.3 HRV като оценка на възстановяването


Измерване на сърдечната променлива честота(HRV) се счита за надеждно средство за индиректна оценка на контрола на АNS на сърцето. Това също така предоставя инструмент за измерване на съня и определяне на стадиите на съня в реалния живот. HRV се отнася до вариация във времето между последователните удари на сърцето. Измерването на HRV изисква точно откриване на свиването на сърцето и обикновено се оценява на базата на електрокардиограма. Последните технологични постижения обаче дават възможност да се премери ритъма на интервалите в покой достатъчно точно с оптични сензори на китката и пръстите.Тъй като тази технология разпознава импулси на налягането, които преминават през кръвоносните съдове, терминът пулсова променливост често се използва вместо HRV.Изследвания на АNS оценяват стреса и възстановяването при работещо население или спортисти, имат измерена сърдечна честота и HRV в покой, по време на ортостатичен тест, по време или след тренировка, по време или след работно време и по време на сън.


3. Описание на нощното презареждане /Nightly Recharge/


Функцията Nightly Recharge / Нощно Презареждане/ показва състоянието на нощното презареждане, което се основава на автоматично измерване през нощта. Нощното презареждане отразява как ползвателят нанустройството е в състояние да се възстанови от стреса, причиненен от тренировки и други аспекти на живота. Нощното презареждане отчита състоянието на АNS на потребителя и съня в сравнение с неговите средни стойности събрани в алгоритъм.


3.1 Ползи

Функцията За нощното презареждане има следните предимства:


• Потребителят може да види как тялото му е може да се възстанови от цялостния стрес, произтичащ от тренировки и други аспекти на живота, въз основа на автоматични измервания през нощта

• Всеки ден потребителят получава съвети с упражнения, които показват дали да го кара по-леко или може да се натовари

• Потребителят получава персонализирани съвети за това как да си подобри съня и регулира енергийните нива в дни с лошо /много лошо нощно състояние на презареждане

• Потребителят може да научи какво да направи за да подобри възстановяването през нощта


3.2 Зареждане на ANS


Зарядът ANS (което означава заряд за автономна нервна система) отразява функционирането на ANS в ранните часове на съня в сравнение с обичайната нощ на потребителя. С други думи, измерванията на ANS от предишната нощ се сравняват с обичайните нива на потребителя, изчислени в последните 28 дни. ANS зарядът се формира от сърдечната честота, HRV и честотата на дишане. Трите параметъра се измерват по време на 4-часов период, започващ 30 минути след заспиване. Най-голямо значение се отдава на сърдечната честота и най-малко на честотата на дишането. Комбинирането на трите параметъра позволява да се заснемат промените в баланса на ANS. Сърдечната честота отразява комбинираното активиране на SNS и PNS. Избраният HRV параметър, наречен RMSSD (Root Mean Squareof Successive Differences in beat-to- beat intervals), отразява най-вече активирането на PNS. Практически техники за измерване на скоростта на дишането в продължение на много нощи не са били на разположение доскоро, и следователно липсват надлъжни изследвания на стреса и дишането по време на сън. Въпреки това, според нашите собствени констатации, нивото на дишане добавя интересна информация към ASN зареждането.


Обосновката за избор на 4-часов период е, че е използвана в няколко проучвания. Освен това, проучвания с помощта на ежечасен анализ показват, че измерванията на ANS в ранните часове на съня, в частност, отразяват недостатъчно възстановяване от работа и тренировки. Това се подкрепя от нашите собствени непубликувани констатации, че избраният 4-часов период в ранните часове на съня е по-чувствителен в отразяване на възстановяването отколкото целия период на сън.


Изборът на условия за измерване винаги е въпрос на приложение. Нощното презареждане /Nightly Recharge/ използва нощните измервания, за да оцени възстановяването, тъй като сънят е най-добрият период за автоматично измерване и интерпретиране на сърдечната честота, RMSSD и честотата на дишане в реалния живот. Сънят е донякъде контролирано и повтарящо се състояние по отношение на качеството на сигнала, позата, психическото състояние, околната среда и времето от денонощието. Тъй като мерките за АNS и съня са много индивидуални важно е да ги тълкуваме според индивидуалните различия. Като правило, честото измерване е необходимо за точна оценка на нормалните диапазони на отделните вариации. Автоматичното измерване през нощта не изисква никакви усилия от страна на потребителя и може да се извършва рутинно всяка нощ.


Сърдечен ритъм (4-h среден)


За възрастни, нормалният диапазон за сърдечната честота в покой е от 60 до 100 удара в минута. При спортистите, сърдечната честота в покой и по време на сън може да бъде по-близо до 40 удара/мин. Зарядът за ANS използва средно 4 часа сърдечен ритъм. Тази стойност може да варира значително в различните нощи за един и същи индивид. 4-часовата средна сърдечна честота се изразява също така като съответната продължителост на интервала между сърдечните удари в милисекунди (ms). Например, средният сърдечен ритъм от 60 удара в минута съответства на средна продължителност на интервала между отделните сърдечни удари от 1000 ms (или 1 сек).


Средният сърдечен ритъм от 60 удара в минута не означава, че всеки интервал между сърдечните удари ще бъде точно 1000 ms. Вместо това интервалите се различават значително. При нощното презареждане HRV се измерва с параметър, наречен RMSSD. Той е избран, защото отразява предимно парасимпатиковия контрол на сърцето и често се използва за оценка на стреса и възстановяване, особено при спортисти. Един RMSD от 4 часа може да варира значително от човек до човек, с вариращи стойности между 20 и 150 ms. Затова е важно да тълкувате стойностите на RMSSD спрямо индивидуалните данни на потребителя. Колкото по-висок е парасимпатиковия контрол на сърцето, толкова по-висока е стойността на RMSSD.


Честота на дишане (4-h средна)

Дишането може да бъде засечено от интервалите на ритъма на сърцето. Феномен, наречен респираторна синусова аритмия се отнася до съкращаването на интервалите на ритъма по време на вдишване и удължаването им по време на издишване. Този модел на колебания позволява изчисляването на честотата на дишане. Типични стойности на честотата на дишане за здрави възрастни в спокойно състояние е от 12 до 20 вдишвания в минута. При индивид средно за 4 часа, дишането обикновеное постоянно всяка нощ, но когато се отклонява от обичайното си ниво, това дава смислена информация за ANS захранването.


Тълкувание


Зарядът на АNS е от -10 до +10, като нормалното ниво е от -2 до +2. Диапазонът и границите на тълкуването са индивидуални и се основават на средните и кратните на стандартното отклонение на измерванията от последните 28 дни. Тук се изключват изключенията. Колкото по-високо е ANS, толкова по-високо е надмощието на парасимпатиковата част на ANS в сравнение с обичайното ниво на потребителя. Както бе споменато по-рано, ANS зарядът отразява промените в двата раздела на ANS, тъй като сърдечната честота отразява PNS и SNS контролата, а RMSD отразява изключително контролата на PNS.


3.3 Зареждане на съня

Зарядът на съня отразява колко добре потребителят е спал в сравнение с предишната нощ. Резултатът от съня от предишната нощ се сравнява с обичайното ниво на потребителя, изчислено от последните 28 дни.


Оценка на съня

Резултатът от съня събира времето за сън и петте параметъра за качество на съня в едно число (фигура 2). Компонентите на съня са групирани в три раздела: количество на съня, устойчивост на на съня и регенерация на съня. Компонентите са избрани и оценени въз основа на препоръките на Националната Фондация за сън и насоките за продължителност на съня и качество. Стойността на оценката на съня е усреднена стойност от неговите компоненти, а мащабът му е 1–100.


Количеството сън / Sleep amount / отразява колко дълго потребителят е спал. Времето за сън / Sleep time/ се сравнява с оптималното време за сън въз основа на предпочитаното от вас време за сън и препоръките за продължителността на съня, свързани с възрастта. Един възрастен получава максимален резултат от този компонент, когато той/тя е спал в продължение на най-малко 8 часа и е достигнал предпочитаното от него време за сън.


Устойчивият сън / Sleep Solidity/ разглежда качеството на съня по отношение на модела и размера на прекъсвания в съня. Състои се от три компонента: дълги прекъсвания / long interruptions/, непрекъснатост / Continuity/ и действителен сън /Actual sleep/.

• Една нощ без никакви дълги прекъсвания дава максимален резултат за този компонент. Има около 15 минути дълги прекъсвания в съня средно на нощ при възрастни.

• Скалата за непрекъснатост е от 1 до 5. Пет представлява сън без никакви прекъсвания и дава максимален резултат. Средната стойност за възрастни е 3.2.

• Стойност на съня близо до 100% дава максимален резултат. За възрастни средната стойност е 93%.


Регенерацията на съня / Sleep regeneration / разглежда качеството на съня по отношение на пропорциите на етапите на сън: REM сън /REM sleep/ и дълбок сън /Deep sleep/.

• Количеството REM сън от 25% дава максимален резултат от този компонент на сън. По-високи или по-ниски проценти намаляват резултата. Количеството REM сън е средно около 21% от времето за сън за възрастни.

• Размерът на дълбокия сън от около 17% дава максимален резултат. По-високите проценти не подобряват резултата. Като цяло, дълбок сън се брои за около 15% от времето за сън за възрастни.Тълкуване

Зареждането при сън се сравнява с резултатите при заспиване от последните 28 дни. Обичайното ниво на потребителя е средно 28-дневна ± приблизително 3 единици. Важно е да се отбележи, че в случай, че потребителят използва Nightly Recharge, но спи по-малко от обичайното, резултатите не са оптимални.


3.4 Състояние на презареждане през нощта

Състоянието Nightly recharge / Нощно презареждане/ показва как потребителят може да се възстанови от тренировки и стрес през нощта. Това e комбиниранаинформацияот ANS зареждане и зареждането от сън. Това са шест различни състояния : много добре, добре, средно, лошо или много лошо. "Зелените статуси" (много добре, добре и ОК) показват, че потребителят се е възстановил добре.

"Жълтото състояние" показва леко отслабено възстановяване. Дава се например, ако зареждането от сън е много под обичайното ниво на потребителя и зареждането от ANS е на обичайното ниво или по-високо от това. "Червените статуси" (лошо и много лошо) показват, че потребителят не се е възстановил добре. Зареждането с ANS има по-голяма значимост в сравнение със зареждането на съня при тълкуването,т.е. че нещо не е както трябва. Например, ако ANS заряда е много под обичайното ниво на потребителя, състоянието на нощното презареждане е в червено, независимо от това какво е зареждането при сън.


Има множество фактори, които влияят на състоянието на нощното презареждане. Физическият стрес е един източник на стрес за тялото. В допълнение към тренировките, има много други фактори, които могат да причинят стрес и да повлияят на нощното състояние на презареждане. Най-важните фактори, за които е известно, че оказват отрицателно влияние върху функционирането на ANS и/или съня, включват психически стрес (напр. работа или предстоящо състезание), интензивни емоции, алкохол, кофеин и други стимуланти, пътуване, промени в околната среда (напр. висока надморска височина или горещ климат), заболявания и лекарства. Ефектите от тези фактори върху АNS заряда и заряда за сън са индивидуални и зависят от продължителността и времето на стресовата ситуация. Добре е да запомните, че хората се стресират от различни ситуации и техните възможности за справяне се различават.


Когато потребителят започне да използва Нощното Презареждане / Nightly Recharge/ , (тя)той трябва да сложи и носи часовника три нощи преди (тя) той да започне нощното презареждане. Това е защото зарядът за ANS и заряда за сън се образуват чрез сравняване на параметрите с обичайното ниво на потребителя. Състоянието на нощното презареждане става толкова по-надеждно, колкото повече измервания са били извършени през последните 28 дни. Важно е да се разбере, че ако (тя)той е болен или много стресиран през това време, обичайното му ниво всъщност отразява "необичайна" ситуация. Въпреки това, тъй като обичайното ниво на потребителя се актуализира непрекъснато, то започва да отразява реалната ситуация, когато потребитерят се подобри след няколко седмици.


3.5 Ежедневни съвети

Въз основа на измерените данни, потребителят получава персонализирани ежедневни съвети за упражнения, сън, и регулиране на енергийните нива.


Упражнение

Съвет за упражнения се дава всеки ден, което показва напотребителя, дали въпросният ден е добър ден за тренировки или би било по-добре да се тренира леко или да има почивка. Съветите се основават на състоянието на нощното презареждане, на ANS заряда, на заспиване и кардио натовареното състояние. Повече информация за състоянието на кардио натоварване може да прочетете в отделна бяла книга.


Сън

Ако потребителят не спи той получава съвет за сън. Съветът насочва потребителя как да подобри съня, който не е толкова добър както обикновено. Добрите навици (т.е. "хигиена на съня"), които са известни с поддържането на здрави модели на съня са в основата на съветите за сън.36 Освен съня и неговия компонент, ритъмът на сън за по-дълъг период, кардио състоянието и тренировките от предишния ден са включени в съветите.


Енергийно ниво

Ако ANS зарядът или заряда за сън са много под обичайните, потребителят получава практически съвет за регулиране на енергийните си нива. Съветите предлагат няколко начина да се успокоите или да се почувствате по-енергични. Регулиране на енергийните нива включват например дихателни упражнения, паузи и мини почивки.


Валидност

Няма златен стандартен метод за оценка на възстановяването. Ето защо е трудно да се валидира нощното презареждане научно.


Въпреки това, нощното презареждане се основава на съвременни научни познания за стреса и възстановяването и използва общоприети инструменти за измерване на ANS и съня в реално време. Измерването на HR и HRV осигурява валиден инструмент за непряко изчисляване на контрола на АNS на сърцето. Повечето изследвания са използвали краткосрочни измервания на HRV в покой или по време на ортостатичен тест за оценка на възстановяването. Нощните измервания са по-малко използвани поради липсата на осъществими технологии. Последните развития в областта на оптичните измервания позволяват да се измерва ритъма на пулса достатъчно точно от китката. Автоматизираната обработка на сигнали и анализът на данните от beat-to-beat / ритмичните удари на сърцето / е често срещано предизвикателство за насочени към клиентите устройства и решения. Въпреки това, комбинирането на информация за сърдечната честота, променливостта на сърдечната честота и скоростта на дишането остроумно прави ANS измерването по-малко склонна към ектопични ритми и технически артефакти.


Автоматичната мярка за сън Polar е доказана за полисомнография, златния стандарт при оценката на съня. Полисомнографията измерва мозъчната активност, движенията на очите и мускулната активност с голям набор от сензори, прикрепени към главата. Класификацията на съня в различните етапи на съня изисква един специалист по съня да анализира тези сигнали в 30-секундни интервали според правилата на Американската академия за сън.


През 2017 г. Polar стартира функция за Sleep Plus. Алгоритъмът използва измерване на 3D ускорение, което е валидирано при деца, юноши и възрастни, които имат здравословен сън. Резултатите от проучванията доказват, че Sleep Plus разпознава съня и будността точно толкова акуратно ,колкото често използваните устройства на китката в изследвания и клинична практика.

През 2019 г. Polar стартира функция Sleep Plus Stages.


Това допълва анализа на Polar sleep с леки, дълбоки и етапи на REM- сън. Новият алгоритъм включва измервания на ускорението и интервалите на ритъма на сърцето. Непубликуваните резултати от независимо проучване са показали, че алгоритъмът е в състояние да определи етапите на съня с разумна степен на точност при здрави възрастни с нормални модели на сън. Освен това, според нашия собствен анализ, алгоритъмът работи сравнително добре и при деца и юноши.


5. Ограничения

Нощното презареждане не може да разграничи източниците на стрес. То оценява колко добре потребителят се е възстановил от цялостен стрес идващ от различни източници. Нощното презареждане не е в състояние да разпознае хроничен стрес. Възможно е потребителят да започне да проследява възстановяването си по време на стресиращ период. Хроничният стрес не се разкрива от състоянието на нощно презареждане, тъй като всяка нощ се сравнява с обичайното ниво на потребителя - това всъщност е необичайно в този случай.


6. Nightly Recharge и Recharge Pro

Нощното презареждане /Nightly Recharge/ е най-подходящо за редовно трениращи, които не се опитват да тестват своите ограничения по отношение на крайни натоварвания. ПрепоръчвамеTraining load Pro и Recovery Pro за тези спортисти, които искат да увеличат ефективността си. Тази функция им помага да намерят правилния баланс между тренировка и възстановяване и по този начин да избягват претоварване или пък по-слаба тренировка. Recovery Pro съчетава обективни (Ортостатичен тест) и субективни мерки (въпроси за възприемащо възстановяване) с тренировъчната история. Въз основа на тези фактори се определя баланса между натоварването при тренировка и възстановяването както в краткосрочен (днес), така и в дългосрочен план и съответно насочва потребителя.


Струва си да се отбележи, че не само измерванията на ANS, но и техните интерпретации се различават между Nightly Recharge и Recharge Pro. И двете функции сравняват измерванията на ANS с персонализираните обичайни нива. В Nightly Recharge основният принцип на АNS гласи, че повишен HR и намален HRV показват лошо възстановяване, докато намален HR и повишен HRV показват добро възстановяване. При Recovery Pro, възстановяването на кардиото се оценява с измерване на HRV в легнало положение и изправено положение

(Ортостатичен тест). Възстановяването на сърдечно-съдовите показатели се счита за непълно, ако HRV стойностите са под или над нормалните граници. Това е така, защото няколко проучвания съобщават както за увеличени, така и за намалени стойности на HRV при изключително напрегнати натоварвания при тренировки (вж. отделна бяла книга).

534 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Opmerkingen


bottom of page