top of page

FUNCTIONAL KIDS

MAXFIT организира индивидуални тренировки за деца (до 3 деца ) на открито и в зала, без професионална насока или за деца, занимаващи се активно със спорт в определени спортни дисциплини.

 

Възраст от 7-16 години

 

Всяко дете има нужда от модел за подръжание и пример, различен от семейството, за да се изгради като независима и отговорна личност.

В детските тренировки, които MAXFIT организира, децата ще се срещнат със специалист, който много добре знае от какво се нуждаят, за да им се проведе тренировка, отговаряща на възрастта и индивидуалните им особености.

Максимата "функцията определя органа" е важна за подрастващите, тъй като определени качества се изграждат в точно определена възраст, където след това не биха могли да бъдат компенсирани. Ние имаме цялото желание да предадем натрупаните знания и практическия опит през годините, за да помогнем на Вашите деца да растат здрави, силни и енергични.

 

Това, на което ще наблягаме е дисциплина, постоянство, уважение, разнообразие, каляване на волята и стремежът към самоопознаване и самоусъвършенстване на децата от ранна детска възраст, както и развитие на основните физически качества - сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост.

bottom of page